Tổng công ty Thép – CTCP (mã TVN – UPCoM) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 ttháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 9.090 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 357 tỷ đồng, giảm 11% so với quý 3/2021.

Trong kỳ VnSteel có gần  103 tỷ đồng doanh thu tài chính, ngoài ra hoạt động liên doanh liên kết lỗ gần 33 tỷ đồng, tích cực hơn khoản lỗ 61 tỷ đồng như quý 3/2020.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, TVN ghi nhận lãi sau thuế 50 tỷ đồng, tương ứng tăng 82% so với quý 3/2020, trong đó LNST công ty mẹ đạt 40 tỷ đồng.

VnSteel (TVN) báo lãi ròng 40 tỷ đồng trong quý 3, lợi nhuận 9 tháng gấp 3 lần kế hoạch năm - Ảnh 1.

Previous post Aviva Việt Nam tăng vốn điều lệ lên hơn 2.800 tỷ đồng
Next post Góc nhìn CTCK: Nhịp điều chỉnh chưa đáng ngại, cơ hội tốt để tích lũy thêm cổ phiếu