CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (mã CK: FTM) đã công bố BCTC kiểm toán bán niên năm 2021

Theo đó kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, FTM lỗ ròng hơn 94 tỷ đồng, tăng lỗ lũy kế từ hơn 196 tỷ đồng lên hơn 290 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của FTM, kiểm toán đưa ra kết luận ngoại trừ đối với khoản lỗ hơn 94 tỷ đồng, các khoản vay ngân hàng quá hạn thanh toán số tiền gần 464 tỷ đồng và lãi vay ngân hàng quá hạn thanh toán chưa được gia hạn nợ số tiền gần 233 tỷ đồng. Đồng thời, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo đó, kiểm toán cho rằng khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào việc gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp, đồng thời còn phụ thuộc vào việc cơ cấu lại các khoản đầu tư của Công ty.

Vì vậy, các điều kiện này cho thấy các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Có thể thấy nợ vay lớn đã tạo ra gánh nặng chi phí tài chính lớn trong hoạt động kinh doanh của Fortex. Chi phí lãi vay hàng năm của Fortex vào khoảng trên 50 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2021 là 47 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2021, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn có giá trị tổng cộng gần 968 tỷ đồng, chiếm đến 61% tổng tài sản. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn xấp xỉ mức đầu năm và các khoản phải thu dài hạn tăng 58%. FTM có hơn 874 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn, chiếm gần 64% tổng nợ phải trả.

Kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Đầu tư và Phát triển Đức Quân (FTM) - Ảnh 1.

Previous post Toyota và kế hoạch xe điện
Next post IFC có kế hoạch rót vốn trở lại vào Nam Long (NLG) với 44 triệu USD