CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa thông qua quyết định HĐQT về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH đợt 2/2021 và phương án phát hành để trả cổ tức.

Trong đó, Công ty dự kiến phát hành gần 457 triệu cổ phiếu, tương đương 31% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:31, thời gian thực hiện trong năm 2021 sau khi được UBCKNN. Dự kiến, tổng vốn NVL sẽ tăng lên hơn 19.304 tỷ đồng.

Trước đó, NVL đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông tổng tỷ lệ 60%, trong đó trả cổ tức tỷ lệ 31% và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 29%.

Trong đó, không chỉ phát hành 427 triệu cổ phiếu trả cổ tức, NVL còn dự kiến phát hành hơn 427,3 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 29%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 29 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 4.273 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên BCTC kiểm toán riêng bán niên năm 2021.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL hiện đang đi ngang tại mức 103.000 đồng/cp sau đợt tăng mạnh.

Novaland (NVL): Dừng kế hoạch chia thưởng 29%, năm 2021 sẽ chào bán 457 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 31% - Ảnh 1.

Previous post Thời cơ mới để Việt Nam tiếp cận sâu và bền vững thị trường Nhật Bản
Next post MSB và Tập đoàn TNG Holdings Việt Nam ủng hộ 30 tỷ đồng Quỹ phòng chống dịch Covid-19