Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship (UpCOM: VNA) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 240 tỷ đồng tăng gấp hơn 2 lần cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt hơn 67 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gộp 2,5 tỷ đồng.

Trong kỳ VNA có 7,8 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính và có 12,8 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí VNA lãi sau thuế gần 66 tỷ đồng cao gấp 3,7 lần quý 2/2020 – Đây cũng là mức lợi nhuận cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của VNA.

Vinaship (VNA): Vận tải biển hồi sinh, quý 2 lãi kỷ lục 66 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Louis City Hoàng Mai áp dụng chính sách giãn cách mùa dịch
Next post Cà phê những ngày “bình thường mới”