Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm – mã chứng khoán DVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 1.074 tỷ đồng, giảm 29,3% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn, chỉ 28,7% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 107 tỷ đồng, bằng 66,6% so với số lãi gộp 162  tỷ đồng đạt được quý 4/2020. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 10,7% trong quý 4/2020 xuống còn 10% trong quý 4 vừa qua.

Trong quý doanh thu tài chính giảm hơn 5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 20 tỷ đồng. Chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay giảm được 19 tỷ đồng – xuống còn chưa đến 6 tỷ đồng nhờ giảm chi phí lãi vay và hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư. Ngoài ra doanh thu giảm cũng kéo theo chi phí bán hàng giảm được 18 tỷ đồng, xuống còn 61 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 24 tỷ đồng, xuống còn 25 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 4 còn 50 tỷ đồng, giảm 30% so với số lãi 71 tỷ đồng đạt được quý 4/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 45 tỷ đồng.

Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) báo lãi 216 tỷ đồng cả năm, đi ngang so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post Doanh nghiệp bất động sản đẩy mạnh phát triển dự án đô thị tại các tỉnh
Next post Giới nhà giàu châu Á và cơ hội định cư qua đầu tư