Thay đổi mục đích sử dụng vốn không báo cáo, doanh nghiệp ngành dệt may bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 30/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (mã chứng khoán TDT) số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân do Công ty TDT đã không báo cáo theo quy định về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán trước đó; không báo cáo UBCKNN về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu HCM, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán HSC bị phạt

Ngày 04/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Quốc Huân, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Chứng khoán HSC – mã chứng khoán HCM) số tiền 20 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Huân đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Huân đã bán 20.000 cổ phiếu HCM trong tháng 3/2021 và bán 20.000 cổ phiếu HCM trong tháng 4/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Công bố thông tin không đúng thời hạn, Chứng khoán Funan bị phạt

Ngày 07/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Funan có địa chỉ tại Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh số tiền 50 triệu đồng.

Nguyên nhân do Chứng khoán Funan đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, Chứng khoán Funan đã công ty công bố thông tin không đúng thời hạn Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/2/2020 về việc phê duyệt khoản vay giữa Công ty với ông Xu Zhi Wei – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty với số tiền vay 20 tỷ đồng.

Nộp hồ sơ công ty đại chúng quá thời hạn, một doanh nghiệp bị phạt

Ngày 06/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Môi trường và công trình đô thị tỉnh Thái Bình (mã chứng khoán MTB) số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân, do Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 36 tháng. Cụ thể, tại thời điểm ngày 10/02/2015, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tỉnh Thái Bình trở thành công ty đại chúng (có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng và trên 100 cổ đông). Tuy nhiên, đến ngày 31/7/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mới nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty.

Không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu MCG, 1 cá nhân bị phạt

Ngày 04/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Mai Minh Huy, em rể bà Hoàng Thị Kim Anh – Thành viên BKS CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán MCG) – số tiền 80 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Mai Minh Huy đã không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Mai Minh Huy đã mua 197.900 cổ phiếu MCG (trong đó ngày 18/01/2021 mua 147.900 cổ phiếu MCG và ngày 19/01/2021 mua 50.000 cổ phiếu MCG) nhưng không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Gio dịch cổ phiếu NED, người nhà Chủ tịch HĐQT Điện Tây Bắc bị phạt

Ngày 04/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Văn Huấn, người có liên quan tới ông Trần Văn Huyên – Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư phát triển điện Tây Bắc (mã chứng khoán NED) – số tiền 22,5 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Trần Văn Huấn đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Cụ thể, ông Trần Văn Huấn đăng ký mua 810.000 cổ phiếu NED từ ngày 29/10/2020 đến ngày 26/11/2020 (khớp lệnh 0 cổ phiếu); ngày 03/12/2020, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Trần Văn Huấn.

Giao dịch cổ phiếu ACM, một cá nhân bị phạt

Ngày 04/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Yến Ngọc, nhà đầu tư xá nhân có địa chỉ tại Nam Thịnh, Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình số tiền 30 triệu đồng.

Nguyên nhân do bà Lê Thị Yến Ngọc đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết hoặc khi không còn là cổ đông lớn. Cụ thể, ngày 24/12/2020, bà Lê Thị Yến Ngọc đã mua vào 1 triệu cổ phiếu ACM của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường, làm tăng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6,19% và trở thành cổ đông lớn. Ngày 29/12/2020, bà Ngọc Yến lại bán 1.157.700 cổ phiếu ACM làm giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 3,92% và không còn là cổ đông lớn. Tuy nhiên, ngày 01/02/2021, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được văn bản giải trình và công bố thông tin ngày trở thành cổ đông lớn, ngày không còn là cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường của bà Ngọc.

Các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày ký.

Previous post Chứng khoán Bảo Việt (BVS) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
Next post Từ Mỹ đến Trung Quốc thị trường thép đang nóng hơn bao giờ hết, đây là lý do vì sao nói Hoà Phát đang đứng trước cơ hội ‘trăm năm có một’