Ngày 12/10 tới đây CTCP Chứng khoán Bảo Việt (mã chứng khoán BVS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 800 đồng. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

Như vậy với hơn 72,2 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Chứng khoán Bảo Việt sẽ chi gần 58 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Chứng khoán Bảo Việt đạt 568 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 5% so với năm trước đó. Tuy nhiên lãi sau thuế còn hơn 132 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ. EPS đạt 1.389 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Chứng khoán Bảo Việt còn 399 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 48 tỷ đồng trong quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, 48 tỷ đồng trong quỹ bổ sung vốn điều lệ và 610 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Chứng khoán Bảo Việt (BVS) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - Ảnh 1.

Previous post Thay đổi mức thu phí làm hộ chiếu từ 1/2/2022
Next post Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm rất nhiều doanh nghiệp và cá nhân bị UBCKNN phạt