Tuần qua UBCKNN đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Báo cáo giao dịch không đúng thời hạn, PHó TGĐ Tập đoàn Hapaco bị phạt

Ngày 15/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt đối với ông Vũ Xuân Thịnh, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán HAP) số tiền 22,5 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Vũ Xuân Thịnh đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Cụ thể, ông Vũ Xuân Thịnh đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu HAP từ ngày 06/10/2020 đến ngày 05/11/2020 và không thực hiện được giao dịch. Tuy nhiên, đến ngày 20/11/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của ông Vũ Xuân Thịnh.

Giao dịch cổ phiếu VIP, Thư ký Xăng dầu VIPCO bị phạt

Ngày 14/09/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Thế Long, Thư ký CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã chứng khoán VIP) số tiền 5 triệu đồng.

Nguyên nhân do ông Phạm Thế Long đã công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021, ông Phạm Thế Long đã bán 24.900 cổ phiếu VIP nhưng công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Tập đoàn BGI bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 16/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI mã chứng khoán VC7) số tiền 60 triệu đồng.

Nguyên nhân do Tập đoàn BGI đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể, trong năm 2019, Công ty đã thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (thực hiện chào bán trong năm 2018). Ngày 25/5/2020, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng chưa báo cáo ĐHĐCĐ về việc thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên. Ngày 11/6/2021, Công ty mới thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, trong đó có việc thay đổi trong năm 2019 (Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 18/2021 NQ/ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021).

Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Previous post Bloomberg: Không còn là tài sản ‘ảo’, Bitcoin rơi thẳng đứng đang gieo rắc nỗi sợ cho cả TTCK
Next post Tất cả cổ phiếu của Cathie Wood đều rớt giá thảm hại