Tổng công ty Thép – CTCP (mã TVN – UPCoM) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 10.925 tỷ đồng tăng 35,7% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 886,6 tỷ đồng tăng 128% so với quý 2/2021.

Trong kỳ VnSteel có gần 199 tỷ đồng doanh thu tài chính, hoạt động liên doanh liên kết lãi 76 tỷ đồng thay vì lỗ 153 tỷ đồng như quý 2/2020.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí TVN lãi sau thuế 576,3 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần quý 2/2020, LNST công ty mẹ là 496 tỷ đồng – Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của TVN.

VnSteel (TVN) lãi cao lỷ lục 496 tỷ đồng trong quý 2 - Ảnh 1.

Previous post FLC tiếp tục đồng hành cùng miền Nam chống dịch
Next post Thị trường căn hộ đã qua “sóng” sau thời gian tương đối sôi động?