CTCP Đầu tư Văn Phú Invest (mã chứng khoán VPI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu đạt 327 tỷ đồng, giảm 13% so với quý 3 năm ngoái. Tuy vậy chi phí vốn lại đội lên cao, tăng 21,9% so với cùng kỳ, lên 240 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm hơn nửa, còn gần 87 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ kinh doanh bất động sản đạt 296 tỷ đồng, chiếm khoảng 90,5% tổng doanh thu và giảm 19% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 56,5 tỷ đồng, tăng 33,5 tỷ đồng so với cùng kỳ nhờ ghi nhận khoản lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư hơn 41 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 25 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 26 tỷ đồng chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay. Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 12 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn gần 25 tỷ đồng.

Nhưng yếu tố trên tác động khiến cho lợi nhuận sau thuế thu về còn 70,5 tỷ đồng, tăng 3,5% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020.

Văn Phú Invest (VPI) báo lãi 9 tháng đạt 107 tỷ đồng, mới hoàn thành 31% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Previous post Doanh nghiệp sản xuất Pin Con Thỏ báo lãi quý 3 giảm 52%, chuẩn bị chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 tỷ lệ 17% bằng tiền mặt
Next post Viglacera (VGC) ước đạt 124% kế hoạch lợi nhuận năm sau 11 tháng