Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã: PVX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021, ghi nhận doanh thu thuần tăng 31% so với cùng kỳ năm trước lên 607 tỷ đồng. 

Kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp trong kỳ của PVX lỗ 34,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gộp gần 23 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí Tổng Xây lắp Dầu khí lỗ sau thuế gần 59 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 23 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ gần 46 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ thứ 9 liên tiếp của doanh nghiệp.

Tổng Xây lắp Dầu khí (PVX) lỗ tiếp 46 tỷ đồng, lỗ luỹ kế chính thức vượt vốn điều lệ - Ảnh 1.

Previous post Công ty CP Kiến Trúc Và Nội Thất 24h
Next post Thái Nguyên tìm nhà đầu tư dự án khu đô thị hơn 900 tỷ đồng