HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH) vừa thông qua Nghị quyết về việc chuyển nhượng toàn bộ gần 106,5 triệu cổ phần thuộc sở hữu tại CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng, tương ứng 99,99% vốn điều lệ.

Bên nhận chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV – cũng là công ty con của TCH với tỷ lệ lợi ích của TCH tại đây là 60,33%, tỷ lệ quyền biểu quyết là 81,67% (tính đễn 30/9). Như vậy sau khi hoàn tất, TCH sẽ không nắm giữ trực tiếp cổ phần tại Xây dựng Đại Thịnh Vượng. 

Mục đích của giao dịch chuyển nhượng này là để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành. TCH định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho công ty con là CRV để tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.

Thời gian hoàn tất thủ tục dự kiến trước ngày 31/12/2021. Giá trị chuyển nhượng được xác định hơn 1.270 tỷ đồng, căn cứ theo báo cáo thẩm định giá về việc xác định giá trị phần vốn góp tại công ty con nói trên tại ngày 30/11, tương ứng giá bình quân hơn 11.900 đồng/cổ phần.

Trong khi đó, báo cáo thường niên của TCH ghi nhận tại thời điểm 30/3/2021, vốn điều lệ của Xây dựng Đại Thịnh Vượng là 310 tỷ đồng, trong đó vốn góp của TCH là 309,9 tỷ đồng.

Chủ trương chuyển nhượng này đã được TCH thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 12. Cũng trong lần xin ý kiến này, TCH cũng trình phương án phát hành gần 50 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành 8%, qua đó, vốn điều lệ sẽ tăng lên mức gần 6.700 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 25:2.

Bên cạnh đó, TCH cũng muốn thay đổi phương án sử dụng 2.554 tỷ đồng từ đợt phát hành đầu tháng 10 là giảm số tiền đầu tư vào dự án Hoang Huy Commerce xuống 1.303 tỷ đồng, không đầu tư trực tiếp vào Hoàng Huy – Sở Dầu mà sẽ dùng 1.251 tỷ đồng còn lại góp vốn vào hai công ty con là CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc (497 tỷ đồng) và CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng (755 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu niên độ tài chính (1/4/2021-30/3/2022), TCH ghi nhận doanh thu thuần đạt 769 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 280 tỷ đồng, lần lượt giảm 75% và 58% so với cùng giai đoạn năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu TCH chốt phiên 27/12 tăng kịch trần lên mức 29.550 đồng/cổ phiếu.

Tài chính Hoàng Huy (TCH) chuẩn bị chuyển nhượng công ty con với giá 1.270 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Đất Xanh muốn đổi chủ dự án 185ha tại Hội An: Tay trái chuyển sang tay phải
Next post Bí mật đằng sau vườn Nhật bạc tỷ của sếp FPT: Sưu tầm thông lá đỏ, tùng la hán vài trăm tuổi không chỉ để thoả mãn đam mê!