Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của hệ thống SMC trong năm 2022. Trong đó ghi nhận chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đi ngang so với kế hoạch đặt ra trong năm 2021, dự kiến lãi 300 tỷ đồng.

Về sản lượng tiêu thụ, SMC dự kiến tiêu thụ 1,25 triệu tấn thép các loại trong năm. HĐQT công ty không đặt mục tiêu cụ thể về doanh thu.

Kết quả kinh doanh, kết thúc 9 tháng đầu năm công ty đạt 15.163 tỷ đồng doanh thu, tăng 34,7% so với năm trước đó. Lãi sau thuế gấp 5,5 lần cùng kỳ, lên 869 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 828 tỷ đồng.

SMC cho biết trong 9 tháng đầu năm vừa qua giá thép vẫn duy trì mức cao làm doanh thu tăng, và giá vốn hàng hóa nguyên liệu cẫn ở mức bình quân thấp nên biên lợi nhuận tốt, đàm bảo bù đắp toàn bộ chi phí và có tích lũy thêm.

SMC đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2022 đạt 300 tỷ đồng, ước tiêu thụ 1,25 triệu tấn thép các loại - Ảnh 1.

Previous post Quảng Ngãi quy hoạch trung tâm đô thị hơn 772ha
Next post Chứng khoán SSI: Thị giá lên đỉnh cao, em trai ông Nguyễn Duy Hưng đăng ký bán 800.000 cổ phiếu