CTCP Hóa An (mã chứng khoán DHA) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều giảm mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu trong quý đạt 67,5 tỷ đồng, giảm 35,5% so với quý 3 năm ngoái. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 19,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 29,2%. Cộng thêm khoản doanh thu tài chính gần 4 tỷ đồng, và trừ các loại chi phí phát sinh, Đá Hóa An lãi sau thuế 17,1 tỷ đồng, giảm 30,8% so với cùng kỳ.

Sản lượng bán ra giảm mạnh, Đá Hóa An (DHA) báo lãi quý 3 giảm 30% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post Định hướng chiến lược vào năng lượng tái tạo, TEG tăng đầu tư dự án điện gió
Next post EVN Finance (EVF) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 40 triệu cổ phiếu trả cổ tức