Rạng Đông Holdings (RDP) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần đạt gần 680 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Khâu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp tương ứng giảm 4% còn hơn 45 tỷ đồng.

Trong kỳ, Công ty phát sinh thu nhập khác gần 19 tỷ đồng, Cụ thể, đây là giá trị Công ty đã chuyển nhượng thanh lý thành công nhà máy Tiên Sơn, qua đó ghi nhận lợi nhuận chuyển nhượng hơn hơn 18 tỷ đồng.

Kết quả, lãi ròng RDP đạt hơn 13 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với quý 3 năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu RDP tăng từ 2.042 tỷ lên 2.139 tỷ đồng. Phát sinh lợi nhuận chuyển nhượng, lãi ròng của RDP ghi nhận hơn 39 tỷ đồng, gấp gần 4 lần 9 tháng đầu năm ngoái. So với kế hoạch năm 2021, RDP đã thực hiện được 76% mục tiêu lợi nhuận sau 3 quý.

Rạng Đông (RDP): Chuyển nhượng nhà máy Tiên Sơn mang về lợi nhuận cao gấp 4 lần trong 9 tháng, song vẫn đang lỗ luỹ kế 68 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Sai phạm tại Dự án Bệnh viện Ngọc Tâm: Trục lợi từ đất công hàng trăm tỷ đồng
Next post Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Năm 2021 sẽ tạo điều kiện cho hoạt động Fintech nhằm tận dụng tốt cơ hội để phát triển kinh tế số tại Việt Nam