Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UpCOM: QTP) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 2.471,6 tỷ đồng tăng 4,8% so với cùng kỳ, trong khi đó chi phí giá vốn hàng bán lại giảm 3,8% xuống còn 2.213,4 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp đạt hơn 258 tỷ đồng, tăng cao gấp 4,3 lần so với quý 2/2020. Biên lợi nhuận cải thiện đáng kể lên mức 10,5% trong khi quý 2/2020 chỉ đạt 2,5%.

Trong kỳ hoạt động tài chính mang về khoản thu 16,6 tỷ đồng tăng 64% so với cùng kỳ. Phía QTP cho biết do hoạt động SXKD của công ty ngày càng ổn định, dòng tiền thu từ hoạt động sản xuất điện thuận lợi. Công ty linh hoạt trong kế hoạch tài chính, thực hiện gửi tiền có kỳ hạn gia tăng lãi tiền gửi. Bên cạnh đó tỷ giá VND/USD ít biến động hơn so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó chi phí tài chính cũng tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ lên mức 50,2 tỷ đồng, phía công ty giải trình chi phí tăng cao do chi phí lãi vay trong quý giảm 32,7 tỷ so với cùng kỳ năm trước do dư nợ vay giảm. Cùng với đó trong quý 2/2020 công ty ghi nhận giảm khoản lỗ CLTG đánh giá lại 59,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí QTP lãi sau thuế 193 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt gần 4.265 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu tài chính tăng cao và tiết giảm đáng kể ở các khoản chi phí nên LNST của Nhiệt điện Quảng Ninh đạt 310,3 tỷ đồng tăng cao gấp 15 lần so với nửa đầu năm 2020.

Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): Quý 2 lãi 193 tỷ đồng, cao gấp 7 lần cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Previous post Hé mở ‘hệ sinh thái’ đáng nể của Chủ tịch Transimex Bùi Tuấn Ngọc
Next post Second home riêng biệt: Tâm thế mới của người Việt với dòng BĐS cao cấp