Ngày 20/9 tới đây CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (mã chứng khoán BTP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.100 đồng. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

Như vậy với hơn 60 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Nhiệt điện Bà Rịa chi khoảng 66 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2020 Nhiệt điện Bà Rịa đạt 750 tỷ đồng doanh thu, giảm đến 60% so với năm trước đó do nhu cầu huy động điện của hệ thống giảm. Lợi nhuận sau thuế giảm 55% xuống còn 81 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Nhiệt điện Bà Rịa còn gần 374 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong khi đó 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu của Nhiệt điện Bà Rịa tăng 25,6% so với cùng kỳ, lên mức 617 tỷ đồng. Tuy nhiên do chi phí vốn tăng cao nên lợi nhuận sau thuế giảm đên 62% xuống còn hơn 23 tỷ đồng.

Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) sắp chi 66 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông - Ảnh 1.

Previous post Còn dư địa nới lỏng tiền tệ cuối năm?
Next post Thị giá 65.500 đồng, Masan Meatlife phát hành cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng cho 23 người lao động