Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa thông qua quyết định duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai.

Cụ thể, ngày 30/8/2021, HoSE đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 của HAG. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ 6 tháng năm 2021 là 18,21 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2021 là âm 7.372 tỷ đồng.

Bên cạnh khoản lỗ lũy kế 7.372 tỷ đồng, kiểm toán cũng nhấn mạnh khoản lỗ lũy kế trong báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty là gần 7.066 tỷ đồng. Ngoài ra, tại ngày 30/6/2021, Công ty cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Do đó, HoSE tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu HAG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Lỗ luỹ kế 7.372 tỷ đồng, HoSE giữ nguyên diện kiểm soát với cổ phiếu HAG    - Ảnh 1.

Previous post Cổ phiếu ngân hàng tuần qua đồng loạt tăng: TPB thiết lập đỉnh mới, khối ngoại tiếp tục gom mạnh MBB
Next post Giải ngố: Khoản mục “lạ” trị giá 200 triệu USD mang tên “quan hệ khách hàng” thường xuất hiện trên BCTC của Masan là gì?