Tin doanh nghiệp

MSN – CTCP Tập đoàn Masan – Ngày 15/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 16/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2021.

THI – CTCP Thiết bị điện – Ngày 16/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 17/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/1/2022.

HDG – CTCP Tập đoàn Hà Đô – Công ty dự kiến phát hành hơn 32,7 triệu cổ phiếu, tương đương 20% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, tức nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 327 tỷ đồng.

BWE – CTCP Nước – Môi trường Bình Dương – Ngày 31/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 04/1/2022. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/4/2022.

NKG – CTCP Thép Nam Kim – Thông báo phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

SBT – CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa – Ngày 7/12, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi theo tỷ lệ hơn 11,05%. Ngày thanh toán bắt đầu từ 15/12/2021.

NAV – CTCP Nam Việt – Ngày 6/12, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 theo tỷ lệ 7% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 20/12/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2021.

SMC – CTCP Ðầu tư Thương mại SMC – Sẽ tạm hoãn phương án tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5% đã được thông qua tại Nghị quyết 323 và Nghị quyết 347 năm 2021 của Công ty. HĐQT sẽ thống nhất phương án cụ thể về việc chi trả cổ tức năm 2021 và trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. SMC không trình bày lý do về việc tạm hoãn chi trả này.

VCS – CTCP Vicostone – Ngày 09/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 12/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2021.

RCL – CTCP Địa ốc Chợ Lớn – Ngày 09/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O – Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 3.968.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 33.601.100 cp (tỷ lệ 13,06%). Giao dịch thực hiện ngày 1/12/2021.

DQC – CTCP Bóng đèn Điện Quang – Ông Hồ Đức Lam, anh ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT, đã bán 1.224.940 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 51.490 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/11 đến 9/12/2021.

FCN – CTCP Fecon – Quỹ đầu tư Hạ tầng Red One đã mua 16 triệu cp (tỷ lệ 10,16%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch quỹ này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2021.

PC1 – CTCP Xây lắp điện 1 – Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 4.679.040 cp và nhận 7.310.370 cổ phiếu cổ tức năm 2020 và mua 870.663 cổ phiếu ESOP, nâng lượng sở hữu từ 36.551.853 cp (tỷ lệ 19,12%) lên 49.411.927 cp (tỷ lệ 21,01%). Giao dịch thực hiện từ 12/11 đến 1/12/2021.

IMP – CTCP Dược phẩm Imexpharm – CTCP Đầu tư Bình Minh Kim đã mua 209.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.149.039 cp (tỷ lệ 9,22%0. Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.

GIL – CTCP SXKD XNK Bình Thạnh – Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, kế toán trưởng, đã bán 215.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 11.710 cp (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch thực hiện từ 2/11 đến 1/12/2021.

CET – CTCP HTC Holding – Bà Nguyễn Minh Thùy, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 503.330 cp (tỷ lệ 8,32%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Thùy không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 2/12/2021.

Còn bà Lê Thị Tuyết Vân, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1 triệu cp (tỷ lệ 16,53%) và trở thành cổ đông lớn, trước giao dịch bà Vân không sở hữu cổ phiếu nào. Các giao dịch trên đều thực hiện ngày 2/12/2021.

PVV – CTCP Vinaconex 39 – Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Bắc Trung Bộ đã bán 1.825.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.133.300 cp (tỷ lệ 7,11%). Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.

CMS – CTCP CMVietnam – Ông Phạm Minh Phúc, Chủ tịch HĐQT, đã bán 1.639.650 cp, giảm lượng sở hữu từ 8.639.650 cp (tỷ lệ 50,23%) xuống 7 triệu cp (tỷ lệ 40,7%). Giao dịch thực hiện từ 1/12 đến 2/12/2021.

C69 – CTCP Xây dựng 1369 – Bà Vũ Thị Thu Chung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.296.700 cp, giảm lượng sở hữu từ 4.150.000 cp (tỷ lệ 6,92%) xuống 2.853.300 cp (tỷ lệ 4,76%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 2/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu C69, ông Lưu Bảo trung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 573.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.226.800 cp (tỷ lệ 5,38%). Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va – Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký chuyển nhượng 107.302.623 cp trong tổng số 317.341.071 cp (tỷ lệ 21,535%) đang sở hữu – đây là giao dịch góp vốn điều lệ vào CTCP NovaGroup. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12/2021 đến 7/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NVL, CTCP Novagroup đăng ký nhận chuyển nhượng 107.302.623 cp từ ông Bùi Thành Nhơn. Trước giao dịch Novagroup sở hữu 290.038.913 cp.

KOS – CTCP Kosy – Ông Nguyễn Trung Kiên, em trai ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 3,5 triệu cp trong tổng số 7.966.666 cp (tỷ lệ 3,68%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12 đến 31/12/2021.

PGC – Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP – CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch MB Capital sở hữu 2.778.232 cp (tỷ lệ 4,6%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12/2021 đến 7/1/2022.

CHP – CTCP Thủy điện Miền Trung – Công ty TNHH Năng lượng REE đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch Năng lượng REE sở hữu 33.324.802 cp (tỷ 22,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12/2021 đến 6/1/2022.

CMS – CTCP CMVietnam – Ông Đào Tiến Chiến, em rể bà Đinh thị Thủy – Phó tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 662.500 cp (tỷ lệ 3,85%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12/2021 đến 7/1/2022.

Previous post Khu phố thương mại sầm uất hàng đầu tại Phố Nối – Hưng Yên
Next post VLXD Biên Hòa (VLB) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ trên 36%