Tổng công ty Thép – CTCP (mã TVN – UPCoM) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021 với doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận lại sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, riêng quý 4, doanh thu thuần đạt 11.104 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 190,6 tỷ đồng, giảm 64,6% so với quý 4/2021.

Trong kỳ, VnSteel có gần 110 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó khoản chi phí tài chính lại được hoàn nhập 23,6 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết sụt giảm còn 73 tỷ đồng, trong khi quý 4/2020 ghi nhận gần 166 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng sụt giảm gần 20% xuống mức 85,5 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí QLDN lại tăng mạnh 74,4% lên mức 415,4 tỷ đồng.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí, TVN ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm gần 120 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước khi nhận khoản lãi 289,8 tỷ đồng.

Gánh nặng chi phí giá vốn, VnSteel (TVN) báo lỗ 120 tỷ đồng trong quý 4/2021 - Ảnh 1.

Previous post Phê duyệt quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch diện tích hơn 1.900ha
Next post Ứng dụng gọi xe Việt tìm đường lách mình qua ‘khe cửa hẹp’