CTCP Bột giặt NET (mã chứng khoán NET) công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu tăng trưởng song lợi nhuận lại đi ngang so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 471,3 tỷ đồng, tăng 29,7% so với quý 4 năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ chi phí vốn chỉ tăng cao ở mức 40,3%, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 86,3 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 24,5% quý 4 năm ngoái xuống còn 18,3%.

Chi phí bán hàng và chi phí QLDN không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ 2020. Kết quả, Bột giặt NET vẫn lãi sau thuế 29,4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số lợi nhuận 29,7 đạt được quý 4/2020.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu thuần đạt 1.479,6 tỷ đồng, tăng 9,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong kỳ, chi phí vốn đội lên cao, nên dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều được tiết giảm mạnh vẫn dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 15% so với năm ngoái, đạt 113,4 tỷ đồng.

Sau năm 2020 lãi lớn, Bột giặt NET đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu ước đạt từ 1.600 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 100 đến 120 tỷ đồng. Như vậy kết thúc năm, dù % hoàn thành kế hoạch doanh thu còn thấp, nhưng với chỉ tiêu lợi nhuận Bột giặt NET đã hoàn thành vượt hơn 13% so với kế hoạch thấp nhất, và hoàn thành được 95% so với kế hoạch lãi cao nhất đặt ra.

Gánh nặng chi phí giá vốn, Bột giặt NET báo lãi quý 4 đi ngang so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post Do Ventures cùng quỹ Nhật Bản đầu tư vòng Pre-Series A trị giá 1,5 triệu USD vào giải pháp tài chính MFast
Next post Cơ hội “cẩu pháo” nguồn vốn rẻ