CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – mã chứng khoán FOX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.455 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy vậy tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 20,7% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 1.617 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 160 tỷ đồng, tăng 57 tỷ đồng so với cùng kỳ. Còn chi phí tài chính cũng tăng 19 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 80 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay đã hơn 61 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ghi nhận hơn 706 tỷ đồng, tăng 166 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm được 150 tỷ đồng, xuống còn 376 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 FPT Telecom lãi sau thuế gần như đi ngang so với cùng kỳ, đạt 490 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 457 tỷ đồng.

FPT Telecom (FOX) lãi thêm 490 tỷ đồng quý 4, nâng tổng LNST cả năm lên trên 1.900 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/11
Next post Mặt bằng bán lẻ đang trên đà hồi phục?