Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGenco 3, PGV) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu đi ngang tại mức 10.493 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp thu về 1.220 tỷ, tăng 30% so với cùng kỳ.

Về mảng tài chính, doanh thu tăng, cùng với đó chi phí lãi vay tiếp tục được tiết giảm. Dù vậy, lãi sau thuế giảm từ mức 1.076 tỷ xuống còn 758 tỷ đồng (do cùng kỳ năm ngoái Công ty có ghi nhận khoản hoàn nhập chênh lệch tỷ giá 720 tỷ đồng).

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt doanh thu 19.635 tỷ, giảm nhẹ ngược lại LNST tăng mạnh lên 1.548 tỷ đồng – tức tăng hơn 120% so với nửa đầu năm ngoái.

Trong đó, đà tăng chủ yếu nhờ tiết giảm đáng kể chi phí lãi vay, từ mức 1.074 tỷ giảm phân nửa xuống còn 640 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 173 tỷ lên hơn 655 tỷ đồng, nguyên nhân nhờ ghi nhận khoản lãi chênh lệch tỷ giá đột biến gần 500 tỷ đồng.

EVNGenco 3 (PGV): Ghi nhận khoản lãi đột biến gần 500 tỷ chênh lệch tỷ giá, 6 tháng đã vượt 18% kế hoạch LNST cả năm với 1.548 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ Thủy điện Thượng Kon Tum, Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) lãi 387 tỷ đồng cả năm, gấp đôi cùng kỳ
Next post Không phải Facebook, mạng xã hội đầu tiên trên thế giới ra đời từ năm 1997, founder không thành tỷ phú mà bán công ty với giá 125 triệu USD