CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) đã công bố báo cáo tài chính doanh nghiệp quý 3/2021.

Cụ thể, doanh thu thuần của BAF trong quý 3 đạt 3.815 tỷ đồng, tăng 2.091 tỷ đồng tương ứng gấp tới 2,2 lần cùng kỳ. Giá vốn cũng tăng 123% nên lợi nhuận gộp của VEAM tăng lên mức 72 tỷ đồng, tương ứng tăng 57%.

Đặc biệt, chi phí tài chính trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay trong kỳ chỉ còn hơn 2 tỷ đồng, giảm mạnh 93% so với cùng kỳ 2020. Do đó, bất chấp chi phí bán hàng và chi phí QLDN tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của BAF trong quý 3 vẫn tăng 363% lên hơn 44 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi hơn 9 tỷ.

Luỹ kế 9 tháng năm 2021, doanh thu của BAF đạt 9.066 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính đạt gần 7 tỷ, giảm 94% so với cùng kỳ trong khi chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt gấp 8 lần và 4 lần cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 9 tháng của BAF vẫn tăng 216 tỷ đồng lên mức 245 tỷ đồng, tương đương gấp hơn 8 lần.

Theo giải trình từ ban lãnh đạo doanh nghiệp lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như yếu tố không thuận lợi từ thị trường thị trường thịt heo, song do kiểm soát được chi phí cũng như đảm bảo năng suất đàn heo nên kết quả kinh doanh hợp nhất của BAF vẫn rất tích cực.

Mặt khác, do năm 2021 công ty chuyển dịch mạnh mẽ từ hoạt động kinh doanh nông sản thuần túy sang ngành chính là chăn nuôi nên tỷ suất lợi nhuận cũng tăng cao.

Doanh nghiệp chăn nuôi heo báo lãi ròng gấp 5 lần cùng kỳ, dự kiến niêm yết 78 triệu cổ phiếu trên HoSE - Ảnh 1.

Previous post Cáp treo Bà Nà huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu đầu tư cho dự án Lâu đài và tuyến cáp treo mới
Next post Tuổi 40 muốn giàu có, đừng ngủ 3 giấc, đừng cầu 3 người, nếu không, đời này coi như lãng phí