CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CK: CII) đã công bố BCTC quý 3/2021 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 261 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp đạt 64 tỷ đồng, giảm 81% so với quý 3/2020.

Trong kỳ CII có 374 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 23% so với cùng kỳ; chi phí lãi vay tăng cao hơn tuy nhiên các khoản chi khác được tiết giảm nên chi phí tài chính của CII ghi nhận giảm 10% xuống mức 278 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết lãi gần 21 tỷ đồng.

Kết quả, CII trước thuế gần 66 tỷ đồng, giảm mạnh 42% so với quý 3/2020; không còn được hoàn nhập thuế như quý 3/2020 nên LNST giảm mạnh 87% xuống mức gần 11 tỷ đồng; lãi ròng công ty mẹ vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng. 

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) báo lãi ròng quý 3 vỏn vẹn hơn 2 tỷ đồng, mới chỉ hoàn thành 20% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng - Ảnh 1.

Previous post PV Coating (PVB) lỗ tiếp 5 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng lỗ 6 tháng đầu năm lên 15 tỷ đồng
Next post Câu chuyện 2 năm tái cấu trúc toàn diện Tập đoàn Sơn Hà