Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UpCOM: DHB) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.419 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán lại giảm nhẹ nên lãi gộp đạt 648 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gộp 58,5 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động tài chính vẫn gây khó cho DHB, doanh thu tài chính chỉ có hơn 1 tỷ đồng, trong khi vẫn phải chi trả tới 284 tỷ đồng chi phí, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay.

Nhờ lãi gộp cao nên sau khi trừ các khoản chi phí Đạm Hà Bắc lãi sau thuế 297 tỷ đồng, khả quan hơn rất nhiều so với khoản lỗ 387 tỷ đồng của quý 4/2020 – Đây cũng đã là quý thứ 2 liên tiếp DHB kinh doanh có lãi sau nhiều quý chìm trong thua lỗ.

Đạm Hà Bắc (DHB): Quý 4 lãi 298 tỷ đồng – cao nhất sau nhiều quý chìm trong thua lỗ - Ảnh 1.

Previous post FE Credit tổng giải ngân 15.500 tỷ đồng, 800 tỷ lãi trước thuế trong quý 1/2021
Next post Thị trường tài chính tiêu dùng tăng mạnh trong 10 năm, dư địa vẫn còn lớn