Theo thông báo của BSC, tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020 là 9% – tức mỗi cổ phiếu, cổ đông sẽ được chi trả 900 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 27/8/2021, ngày chi trả dự kiến là 15/9/2021. Như vậy, với gần 121,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BSC dự kiến sẽ chi hơn 109,4 tỷ để trả cổ tức cho cổ đông.

Trong năm 2020, tổng doanh thu hoạt động của BSC đạt mức 913 tỷ VND (tăng 50% so với năm 2019), lợi nhuận trước thuế đạt 161.5 tỷ VND (tăng 18,3% so với năm 2019) – vượt 88% so với kế hoạch. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt mức 470%.

Năm 2021 dự kiến tiếp tục là một năm bứt phá mạnh mẽ của BSC. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của BSC đạt 615 tỷ đồng với mức tăng tốt trên cả 3 mảng là môi giới, tư vấn tài chính và tự doanh. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 216 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch kinh doanh cả năm 2021 được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Về thị phần, BSC giữ vững vị thế của mình khi tiếp tục nằm trong TOP 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất trên sàn HOSE, TOP 8 CTCK có thị phần môi giới chứng khoán phái sinh, TOP 2 CTCK có thị phần môi giới trái phiếu chính phủ lớn nhất trên HNX.

Nhờ kết quả kinh doanh khả quan và được hưởng lợi từ làn sóng “bank-chứng-thép”, cổ phiếu BSI đã có diễn biến giao dịch ấn tượng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/8/2021, cổ phiếu BSI đóng cửa tại 23.000 đồng, tăng 73% so với đầu năm.

Previous post Thu nhập 15 triệu đồng/tháng không phải đóng thuế?
Next post Dự án của ‘vua rác’ Thuận Thành EJS được IFC đầu tư 30 triệu USD