CTCP Cao su Tân Biên (mã chứng khoán RTB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu thuần 199 tỷ đồng, tăng tăng mạnh gấp 2,4 lần cùng kỳ, trong đó doanh thu từ thành phẩm mủ cao su (chiếm tỷ trong hơn 51%) tăng mạnh gấp 1,6 lần lên hơn 102 tỷ đồng, doanh thu hàng hóa mủ cao su tăng mạnh nhất gấp 5,3 lần lên gần 96 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ khác.

Chi phí giá vốn tăng 67,5% lên 145,6 tỷ đồng. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp Công ty đạt 53,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ gộp 2,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm 37,3% và chi phí giảm 16% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng cao, song LNST vẫn tăng mạnh gấp đôi cùng kỳ, từ mức 42,2 tỷ lên hơn 84 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, RTB đạt doanh thu gần 376 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với nửa đầu năm ngoái. Khấu trừ chi phí, RTB đạt LNST 120,6 tỷ, tăng gấp gần 4 lần con số 31,5 tỷ nửa đầu năm 2020.

Cao su Tân Biên (RTB): Lợi nhuận nửa đầu năm hơn 120 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ và vượt hơn 13% chỉ tiêu cả năm - Ảnh 1.

Previous post Nhà đầu tư bỏ vàng, sang chứng khoán, bất động sản
Next post Cao Quốc Dũng Chuyên gia Vật lý trị liệu…..TẬN TÂM – Uy Tín – Chuyên Nghiệp Tại HCM