CTCP Cao su Đồng Phú (mã chứng khoán DPR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh năm 2021.

Tính riêng quý 4 doanh thu đạt 488 tỷ đồng, giảm 3,5% so với quý 4/2020. Tuy vậy tỷ lệ giảm chi phí vốn cao hơn nhiều, đến 25% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 208 tỷ đồng, tăng 57%% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 27 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí tài chính vẫn duy trì mức dưới 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, quý 4/2021 Cao su Đồng Phú ghi nhận khoản thu nhập khác gần 229 tỷ đồng, khiến cho chỉ tiêu lợi nhuận khác cả quý đạt hơn 208 tỷ đồng, trong khi quý 4/2020 ghi âm hơn 1 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến cho dù doanh thu giảm, nhưng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 330 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 310 tỷ đồng.

Cao su Đồng Phú (DPR) báo lãi sau thuế cả năm đạt 491 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Previous post TTC Land (SCR) giải thể công ty năng lượng do hoạt động không hiệu quả
Next post Startup Bizzi của cựu nhân viên VNG, Unilever gọi vốn Pre-Series A trị giá 3 triệu USD từ công ty fintech hàng đầu Nhật Bản, Do Ventures và Qualgro