Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNH) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4 với doanh thu thuần đạt 104 tỷ đồng, tăng nhẹ 2 so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn tăng cùng với đà tăng của doanh thu nên TNH ghi nhận lãi gộp 49 tỷ đồng, tăng 3% so với số lãi gộp của cùng kỳ năm 2020.

Trong quý 4, TNH không phát sinh đáng kể doanh thu tài chính, trong khi đó chi phí tài chính ghi nhận 10 tỷ đồng, tiết giảm 8% so với quý 4/2020. Chi phí QLDN cùng giảm 11% so với cùng kỳ. Kết quả TNH ghi nhận LNST quý 4 năm nay đạt 32 tỷ đồng, tăng 12% so với số lãi quý 4 năm trước. 

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH): Lợi nhuận năm 2021 đạt 142 tỷ đồng, hoàn thành vượt kế hoạch - Ảnh 1.

Previous post Một lời nói ra, vạn đồng đi vào: Thói quen hàng ngày khiến thu nhập tăng hơn 6%, vừa có tiền vừa hạnh phúc
Next post CapitaLand Investment thuộc top công ty hàng đầu trong Carbon Clean 200 năm 2022