Chỉ còn ít ngày nữa là tròn 25 năm thành lập UBCKNN (28/11/1996-28/11/2021). Trải qua 25 năm ra đời UBCKNN và 21 năm thị trường chứng khoán, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và những nỗ lực của cơ quản quản lý cũng như là các thành viên, thị trường chứng khoán ngày càng khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Tính đến cuối tháng 10/2021, thị trường chứng khoán đã có tổng cộng 1.651 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán và đăng ký giao dịch trên UPCoM. Trong đó, có 755 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 Sở giao dịch chứng khoán và 896 cổ phiếu ĐKGD trên UPCoM.  Chỉ tính riêng trong 10 năm trở lại đây, TTCK đã giúp huy động 2,9 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Trong đó, huy động vốn qua thị trường cổ phiếu đạt 365 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị huy động của nhà nước thông qua đấu giá cổ phần hóa và thoái vốn tại 2 Sở giao dịch chứng khoán là 255 nghìn tỷ đồng, giúp hình thành hệ thống các doanh nghiệp quy mô lớn hàng đầu Việt Nam hiện nay.

25 năm TTCK: Lãnh đạo ngành chứng khoán khẳng định vai trò kênh huy động vốn trung và dài hạn - Ảnh 1.

Previous post Citigroup tái khởi động kế hoạch cắt giảm việc làm
Next post Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Bộ Công an cảnh báo