Cụ thể, ngày 21/9/2021, VietinBank đã nhận được quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank. Theo đó, NHNN cử ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước và là người đại diện vốn phụ trách chung tại VietinBank kể từ ngày 17/9/2021.

Trước đó, ngày 7/9/2021, ông Trần Minh Bình – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank được HĐQT VietinBank bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng thời, HĐQT VietinBank cũng đã quyết định giao nhiệm vụ phụ trách Ban Điều hành đối với ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng Giám đốc VietinBank. 

Được biết, ông Bình sinh ngày 07/12/1974 tại Quảng Bình, có bằng Thạc sỹ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân – Đại học ULB (Bỉ); cử nhân, chuyên ngành Kế toán, Học viện Ngân hàng; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Bình có hơn 22 năm kinh nghiệm làm việc trong hệ thống VietinBank, trong đó có 17 năm đảm nhận vị trí cán bộ quản lý nghiệp vụ trọng yếu từ Trụ sở chính đến Chi nhánh và 08 năm đảm nhận vị trí lãnh đạo cấp cao tại VietinBank.

Ông Trần Minh Bình công tác trong hệ thống VietinBank từ tháng 01/1999, trải nghiệm toàn diện các mảng nghiệp vụ kinh doanh trọng yếu của ngân hàng.

Sắp tới đây, VietinBank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 3/11/2021. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 là ngày 4/10/2021. Nội dung cuộc họp là về việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của vietinBank trên hệ thống chứng khoán, bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024,…

Previous post 3 quỹ ETFs lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam bị rút vốn trong tuần 6-10/9
Next post GoHire – Gỡ khó cho các nhà tuyển dụng sau giãn cách