Phục hồi mạnh từ mức giá 4.000 đồng/cp lên hơn 15.000 đồng/cp, HAG của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thuộc Top những mã có sự tăng trưởng trên TTCK trong năm 2021 cả về giá trị lẫn thanh khoản. Trong đó, giá trị giao dịch mỗi phiên rất cao với vài chục triệu cổ phiếu trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, thời gian gần đây HAG bị rơi vào nhóm bị nhà đầu tư bán mạnh. Tính đến hết phiên giao dịch ngày 14/2/2022, cổ phiếu này giảm sàn về mức 11.550 đồng/cp và dư bán hơn 16 triệu cổ phiếu trong tình trạng trắng bên mua.

Áp lực diễn ra trước thông tin HAG đối mặt án bị hủy niêm yết trên sàn HoSE vì Công ty có kết quả kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp (2017, 2018, 2019). Dù vậy, vẫn còn nhiều điểm cần đánh giá lại liên quan đến việc áp dụng luật đối với trường hợp của HAGL, các chuyên gia và luật sư nêu quan điểm.

Đây là sự ngoại lệ, luật pháp chưa quy định, nên không thể áp dụng điểm e, khoản 1, điều 120 của Nghị định 155

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Hồ Ngọc Diệp – Đoàn Luật sư Tp.HCM cho biết: “Điểm e Khoản 1 Điều 120 của Nghị định 155 chỉ áp dụng khi kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thua lỗ 3 năm liên tiếp thể hiện qua BCTC kiểm toán hàng năm của doanh nghiệp. Trái lại, nếu kết quả BCTC kiểm toán thể hiện doanh nghiệp không thua lỗ, nhưng sau đó doanh nghiệp phát hiện lỗ và công bố thông tin điều chỉnh thì luật không có quy định huỷ niêm yết trong trường hợp này”.

Chưa kể, quy định yêu cầu căn cứ trên BCTC kiểm toán hàng năm để làm gì, để nhà đầu tư căn cứ trên đó xem xét quyết định có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không. Trong khi đã 3 năm rồi, và nhà đầu tư cũng đã xem xét rồi thì có lôi lại lên để xử lý cũng vô nghĩa.

“Cần nhấn mạnh, nhà làm luật không ai ra những quy định vô nghĩa. Ý chí của nhà làm luật không ai như vậy cả.

Vì vậy, theo tôi đây là sự ngoại lệ, luật pháp chưa quy định, nên không thể áp dụng điểm e, khoản 1, điều 120 của Nghị định 155 mà lột cổ phiếu HAG khỏi sàn HoSE. Mặt khác, các quy định pháp luật đặt ra để bảo vệ nhà đầu tư, nhưng nay HAG làm ăn có lãi mà hủy niêm yết HAG sẽ làm đến thiệt hại cho các nhà đầu tư hiện tại. Hiểu biết và vận dụng pháp luật như vậy là sai, dễ dẫn đến các kiện tụng sau đó, giữa nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước khi ra văn bản xử lý”, luật sư Diệp nêu quan điểm.

Nếu 2021 vẫn lỗ thì năm 2022 sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc. Nếu 2021 lãi thì không có căn cứ để hủy niêm yết năm 2022

Mặt khác, quan điểm của Luật sư Lê Thị Hoài Giang – Đoàn Luật sư Tp.HCM nhấn mạnh theo Điểm e Điều 120 của Nghị định 155 quy định: “Huỷ bỏ niêm yết bắt buộc trong trường hợp:

“Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

Như vậy, quy định tại điểm e có 3 điều kiện để huỷ bỏ niêm yết bắt buộc. Theo đó, kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ 3 năm liên tục trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét được hiểu doanh nghiệp phải thua lỗ 3 năm “liên tục” trước thời điểm xem xét; tính “liên tục” của 3 năm là điều kiện tiên quyết.

“Vậy nên, nếu doanh nghiệp bị thua lỗ trong 3 năm liên tục trước đó, 2018; 2019; 2020 nhưng năm 2021 chưa bị hủy niêm yết thì đến năm 2022 sẽ phải xác định xem năm 2021 doanh nghiệp có lãi hay vẫn tiếp tục lỗ. Nếu 2021 vẫn lỗ thì năm 2022 sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Nếu 2021 lãi thì không có căn cứ để hủy niêm yết năm 2022″, Luật sư Giang nhấn mạnh.

Vị này cũng nói thêm, luật quy định như vậy là phù hợp và bảo vệ được quyền lợi của cổ đông. Trong khi trên sàn cổ đông mua vào bán ra liên tục, rất có thể hiện nay cổ đông của HAGL là cổ đông mới do tin tưởng vào kết quả kinh doanh hiện tại và tương lai nên mới mua vào. Nếu huỷ niêm yết năm 2022 sẽ ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông đã đầu tư mua vì sự khởi sắc của doanh nghiệp năm 2021.

“Nếu cơ quan chức năng hủy niêm yết cổ phiếu HAG trong năm 2022 thì khả năng những nhà đầu tư mua cổ phiếu này sẽ khởi kiện cơ quan chức năng là rất cao vì thời điểm mua sau khi doanh nghiệp công bố lãi, và khi họ mua thì cổ phiếu đã không còn nằm trong diện bị hủy niêm yết bắt buộc”, Luật sư Giang chốt lời.

Việc xét lại 3 năm thua lỗ liên tục của giai đoạn 2017-2019 tại thời điểm năm 2021 dù năm 2021 đã có lãi là khá bất cập

Cũng theo luật sư Đào Tiến Phong – Đoàn Luật sư Tp.HCM, việc xét lại 3 năm thua lỗ liên tục của giai đoạn 2017-2019 tại thời điểm năm 2021 dù năm 2021 đã có lãi là khá bất cập. Tuy tại điểm e Khoản 1, Điều 120, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục không nói thời điểm xem xét thì cũng nên được hiểu rằng thời điểm đó là ngay khi có kết quả kiểm toán giai đoạn thua lỗ. 

Bên cạnh đó các quy định pháp luật đặt ra bên cạnh việc quản lý Nhà nước nhưng cao hơn nữa là nhằm mục đích bảo vệ nhà đầu tư. Do đó việc áp dụng quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 120, Nghị định 155/2020/NĐ-CP cần phải xem xét và đánh giá thận trọng.

Cổ đông gửi đơn kêu cứu: Chúng tôi đầu tư sau thời điểm ngày phát hành BCTC đã kiểm toán 2020 và không hề thấy cảnh báo nào từ các cơ quan quản lý sao giờ lôi chuyện cũ ra xem xét?

Có được sự đồng thuận của cổ đông, trước đó phía HAGL đã chủ động kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận duy trì niêm yết HAG trên HoSE. Doanh nghiệp cũng xin kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và HoSE để không hủy niêm yết cổ phiếu HAG trên HoSE. “Giai đoạn 2017-2019 các cổ đông cũ cũng đã không còn gắn bó với HAGL. Hiện, các cổ đông nắm giữ HAGL là những cổ đông mới, họ tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh của HAGL ở hiện tại và triển vọng tương lai chứ không căn cứ vào thông tin tài chính trong quá khứ”, Công ty cho biết.

Theo thống kê từ các công ty chứng khoán, HAGL hiện có trên 30 ngàn cổ đông: Hầu hết là những cổ đông tham gia sau này khi nhận thấy tín hiệu khả quan từ Công ty. Trong động thái mới nhất, nhóm cổ đông cũng đã có đơn kêu cứu gửi lên các cơ quan ban ngành.

Quan điểm cổ đông phản biện: “Thứ nhất, Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31-12-2020 hướng dẫn Luật chứng khoán, tại Điều 120 khoản 1, điểm e thì không có quy định hồi tố lỗ”. Cùng với đó, BCTC hồi tố 2017, 2018, 2019 không có kiểm toán và không có giá trị pháp lý để xem xét để huỷ niêm yết hay không.

“Công ty công bố BCTC 2020 có kiểm toán và nội dung hồi tố từ tháng 3/2021 nhưng tại sao gần 10 tháng sau mới có tin thông báo huỷ? Nếu HoSE tiến hành huỷ đột ngột như vậy sẽ không tuân theo trình tự pháp luật, làm thiệt hại rất lớn cho cổ đông hiện nay, đặc biệt những người đã mua cổ phiếu HAG sau thời điểm tháng 3/2021 căn cứ vào BCTC quý HAG gần đây có lãi.

Chúng tôi, là những cổ đông đã đầu tư sau thời điểm ngày phát hành BCTC đã kiểm toán 2020 (vào tháng 4/2021) và không hề thấy cảnh báo nào từ các cơ quan quản lý sao giờ lôi chuyện cũ ra xem xét?…”, ghi nhận từ đơn kêu cứu.

Luật sư: Năm 2021 HAGL lãi thì không có căn cứ để hủy niêm yết, nếu hủy trong năm 2022 khả năng nhà đầu tư khởi kiện cơ quan chức năng là rất cao - Ảnh 1.

Previous post Chứng khoán SSI muốn tiếp tục chào bán 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ, nâng vốn điều lệ sát ngưỡng 16.000 tỷ đồng
Next post Cậu bé 12 tuổi kiếm 400.000 USD sau 2 tháng bán NFT