Dự án cao tốc Bắc – Nam là một trong những công trình giao thông trọng điểm của đất nước. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu lập kế hoạch chi tiết việc triển khai dự án cao tốc Bắc-Nam với các mốc thời gian cụ thể.

Trong đó, công tác lập, thẩm tra, thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi với các dự án thuận lợi hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2022, các dự án còn lại hoàn thành muộn nhất ngày 30/6/2022.

Về giải phóng mặt bằng, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện hoàn thành bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (các đoạn tuyến có yếu tố địa hình thuận lợi) hoàn thành trước ngày 15/3/2022; giai đoạn 2 (các đoạn tuyến có yếu tố địa hình, địa chất, thủy văn phức tạp hơn) hoàn thành trước ngày 30/4/2022 và hoàn thành giai đoạn 3 (các đoạn còn lại) trước ngày 30/6/2022.

Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương giải phóng mặt bằng cấp huyện có tuyến cao tốc đi qua. Cụ thể, các địa phương cần đảm bảo bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 31/12/2022 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý II/2023.

Cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 lần này gồm 12 dự án thành phần, dài khoảng 729 km. Theo nghị quyết của Chính phủ, sơ bộ tổng đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 bố trí khoảng 119.666 tỷ đồng, chuyển tiếp bố trí giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 27.324 tỷ đồng. Về tiến độ thực hiện, nghị quyết nêu giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021 và cơ bản hoàn thành năm 2025.

Ngoài ra, theo nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Việc chỉ định thầu được đưa ra nhằm rút ngắn thời gian chọn nhà thầu, từ đó có thêm thời gian tập trung cho thi công, xây lắp đảm bảo tiến độ Quốc hội đề ra. Chỉ định thầu được dựa trên các tiêu chí cụ thể về trình độ, năng lực và kinh nghiệm của các nhà thầu nên sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng dự án.

Chủ trương của Chính phủ nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư theo các quy định hiện hành trong tổ chức thực hiện các dự án thành phần, đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành Dự án năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Bên cạnh đó, tiêu chí tuyến đường cao tốc Bắc – Nam đó là đi thẳng nhất, ngắn nhất có thể, không bám theo đường cũ hay khu dân cư, không e ngại làm cầu hay hầm xuyên núi theo đúng tinh thần “qua sông bắc cầu, qua núi đào hầm, qua ruộng đổ đất” của Thủ tướng Chính phủ.

Previous post Cấp tốc lo ‘ba tại chỗ’: Doanh nghiệp vật vã
Next post Nửa năm tăng giá tới 4 lần, Chanel bị tẩy chay ở Hàn Quốc