Tập đoàn Vingroup vừa ra thông báo ngày 03/06/2021 sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên 2021. 

Nhằm đảm bảo an toàn và tránh tụ tập đông người, Vingroup sẽ tổ chức bằng hình thức hội nghị kết nối truyền trình tại 3 địa điểm: Văn phòng tập đoàn đại khu đô thị Vinhomes Riverside, Trung tâm hội nghị Almaz và toà nhà văn phòng Symphony đều tại khu đô thị Vinhomes Riverside.

Ngày chốt danh sách họp đại hội cổ đông là ngày 04/05/2021.

Theo tài liệu đại hội cổ đông, năm 2021 Vingroup đặt kế hoạch doanh thu thuần 170.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 53,8% doanh thu và giảm 1% lợi nhuận so với thực hiện 2020.

Vingroup đặt kế hoạch 7,2 tỷ USD doanh thu năm 2021, chia cổ tức tỷ lệ 12,5% bằng cổ phiếu - Ảnh 1.

Previous post Đất Xanh (DXG) chốt ngày chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%
Next post Đầu tư LDG: 6 tháng chỉ lãi 1 tỷ trong khi kế hoạch năm đến 301 tỷ đồng, nợ vay tăng đột biến