Mới đây, Sở Xây dựng Tp.HCM có tờ trình gửi UBND Tp.HCM về chương trình kế hoạch chỉnh trang, phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, trong đó có việc di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn TP. Trong giai đoạn 2021-2025, TP sẽ tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa giải quyết nhu cầu thoát nước, cải thiện môi trường vừa di dời nhà ven và trên kênh rạch để chỉnh trang đô thị.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, TP lên kế hoạch triển khai 53 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch theo hai loại chính là dự án vốn ngân sách và dự án vốn ngoài ngân sách.

Trong đó, các dự án vốn ngân sách sẽ được chia thành ba nhóm. Nhóm 1 sẽ di dời 3.220 căn, tổng mức đầu tư dự kiến 12.530 tỉ đồng để giải quyết nhu cầu thoát nước, cải thiện môi trường có kết hợp di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị, gồm ba dự án. Thứ nhất là dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) qua địa bàn hai quận Bình Thạnh, Gò Vấp với tổng mức đầu tư dự kiến 9.350 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) là 4.860 tỉ đồng, di dời 2.196 căn nhà.

Thứ hai là dự án cải tạo kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, giải quyết tiêu thoát nước mưa, giảm ngập úng cho khu vực cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư dự kiến 1.980 tỉ đồng. Trong đó, chi phí GPMB là 1.596 tỉ đồng, quy mô di dời 190 căn nhà. Thứ ba là dự án nạo vét, cải tạo rạch Văn Thánh, quận Bình Thạnh, tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỉ đồng, quy mô di dời 834 căn nhà.

Nhóm thứ hai là di dời 3.250 căn nhà, tổng vốn đầu tư dự kiến 5.543 tỉ đồng. Nhóm này gồm 14 dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch đã triển khai xong các bước chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 (tám dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư công, sáu dự án đã phê duyệt dự án bồi thường).

Đối với nhóm ba, sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư 30 dự án khác (xác định ranh dự án, điều tra khảo sát, lập đề xuất trình phê duyệt chủ trương đầu tư công, phê duyệt dự án bồi thường…). Quy mô di dời là 7.282 căn nhà, tổng vốn đầu tư dự kiến 10.362 tỉ đồng.

Đối với nhóm dự án vốn ngoài ngân sách sẽ tập trung hoàn tất các thủ tục chuẩn bị để sớm tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án (sáu dự án di dời 6.630 căn nhà), trong đó trọng tâm là dự án bờ nam kênh Đôi (quận 8, di dời 5.055 căn nhà).

Dù kế hoạch và dự kiến di dời hơn 20.300 căn nhà trên và ven kênh rạch đến năm 2025 với 53 dự án nhưng theo Sở Xây dựng TP, kế hoạch gặp nhiều khó khăn vì nhiều lý do. Do vậy, trong giai đoạn 2021-2025, sở chỉ đặt chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn, tổng vốn đầu tư dự kiến 19.280 tỉ đồng, bằng khoảng 1/3 so với kế hoạch.

Previous post Hơn 78.000 tỷ đồng được hệ thống ngân hàng bơm ra nền kinh tế chỉ trong 1 tuần
Next post Chủ tịch FPT hứa mở trường cho 1.000 trẻ nhỏ mồ côi cha mẹ bởi dịch Covid-19, cam kết nuôi dạy và đào tạo liên tục 20 năm