UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định về tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) An Sơn – Đức Lân.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN An Sơn – Đức Lân có quy mô 50,4 ha ở thôn Tú Sơn II, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức.

Tổng mức đầu tư dự án sơ bộ là 264,87 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là 48 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định.

Thời gian hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN An Sơn – Đức Lân là 49 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo mặt bằng sạch phục vụ thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động của địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư dự án (do chủ đầu tư đề xuất).

Nhà đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có cam kết bố trí kinh phí để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuận CCN An Sơn – Đức Lân tương ứng với tiến độ thực hiện được phê duyệt.

Cung cấp bảo lãnh tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam với khoảng kinh phí 33 tỷ đồng (tương ứng với kinh phí để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án),…

Previous post Việt Nam giành đáng kể thị phần xuất khẩu giày dép toàn cầu từ Trung Quốc nhưng các doanh nghiệp đầu ngành đều là các FDI doanh thu tỷ đô
Next post Thép Nam Kim (NKG): Năm 2021 lãi kỷ lục 2.225 tỷ đồng, hơn 2/3 doanh thu từ xuất khẩu