Có một hình ảnh như thế này.

 Nỗ lực mà không đặt vào trong đó chút TRÍ TUỆ thì có làm cả đời cũng vẫn thất bại ê chề: Không có tầm nhìn, mọi cố gắng đều là vô ích!  - Ảnh 1.

Previous post Lợi nhuận của MSB trong 9 tháng đã vượt xa kế hoạch cả năm
Next post Từ phụ kiện trở thành một loại tài sản: Với tiềm năng sinh lời tới 17%, làm thế nào để đầu tư vào túi hàng hiệu?