Theo Sách trắng doanh nghiệp 2021, năm 2019, có 54/63 địa phương có khu vực doanh nghiệp kinh doanh mang lại lợi nhuận. 

Trong đó có 6/63 địa phương có tạo ra lợi nhuận năm 2019 trên 50.000 tỷ đồng gồm: Thành phố Hồ Chí Minh lãi 170,8 nghìn tỷ đồng; Hà Nội lãi 168,0 nghìn tỷ đồng; Bắc Ninh lãi 67,2 nghìn tỷ đồng; Bình Dương lãi 53,2 nghìn tỷ đồng; Thái Nguyên lãi 52,5 nghìn tỷ đồng; Đồng Nai lãi 52,2 nghìn tỷ đồng. 

Lộ diện top địa phương có doanh nghiệp làm ăn lãi lớn nhất và lỗ nặng nhất - Ảnh 1.

Previous post Chứng khoán SSI ưu đãi lãi suất margin 0% trong 5 ngày đầu tiên
Next post Dragon Pearl – Mảnh ghép hoàn thiện bức tranh đô thị của Đức Hòa