Việc áp dụng Hệ thống điều hành sản xuất akaMES là một thay đổi lớn lần đầu tiên được thực hiện sau 10 năm hoạt động của Nippon Steel Pipe Việt Nam (NPV). Với sản phẩm chính là ống thép hàn xoắn có tính linh hoạt cao, toàn bộ các quy trình, công đoạn sản xuất được ghi chép ra giấy, xử lý – nhập dữ liệu bằng tay trên bảng tính và hệ thống quản lý. Quy trình thủ công này mất nhiều thời gian, khả năng sai sót cao, không tạo ra sự liền mạch trong quản lý sản xuất, tốn nhiều thời gian xử lý dữ liệu do không được đồng bộ hóa. Đơn cử như để lấy một loại cọc thép, nhân viên của nhà máy đã phải tìm một cách thủ công trong 3 ngày mới ra vị trí chính xác của sản phẩm trên diện tích nhà kho rộng 100.000m2.

FPT Software số hoá 90% quy trình của Nippon Steel Spiral Pipe Việt Nam - Ảnh 1.

Previous post CNBC: Các quỹ đầu tư nước ngoài bỏ Bitcoin để quay lại với vàng
Next post Doanh nghiệp may mặc nội địa vẫn khó khăn