Lương tháng 13 được tính như thế nào?

Lương tháng 13 thường được áp dụng đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 1 tháng trở lên. Thực tế, có 2 cách tính lương tháng 13 được sử dụng phổ biến, tuỳ thuộc vào từng doanh nghiệp cụ thể.

Cách 1: Lương tháng 13 được tính theo tiền lương trung bình (TLTB)

Đối với người lao động đã làm đủ 12 tháng trở lên, tiền lương tháng 13 được tính theo công thức:

Mức lương tháng 13 = TLTB/ 12 tháng

Previous post FLC GAB đặt mục tiêu doanh thu 380 tỷ trong 2021, đã hoàn thành hơn một nửa kế hoạch
Next post Thua lỗ quý 3, HTI đặt mục tiêu tăng tốc cả doanh thu và lợi nhuận vào quý 4/2021