CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group – MSN) và nhóm các nhà đầu tư trong đó có Tập đoàn Alibaba (Alibaba) và Baring Private Equity Asia (BPEA) đã công bố ký kết thỏa thuận mua cổ phần phát hành mới của The CrownX (TCX) với tổng giá trị tiền mặt là 400 triệu USD, tương đương với 5,5% tỷ lệ sở hữu sau phát hành. Tương ứng định giá CrownX sau phát hành là gần 7,3 tỷ USD.

The CrownX là nền tảng tiêu dùng bán lẻ hợp nhất lợi ích của Masan tại Masan Consumer Holdings (MCH) và VinCommerce (VCM). Thông qua giao dịch này, The CrownX được định giá 6,9 tỷ USD (trước phát hành) cho 100% vốn chủ sở hữu, tương đương trị giá mỗi cổ phần là 93,5 USD (xấp xỉ 2,15 triệu đồng). Sau đợt phát hành này, tỉ lệ sở hữu của Masan Group tại The CrownX là 80,2%.

Alibaba và Baring đầu tư 400 triệu USD vào The CrownX của Masan, định giá 7,3 tỷ USD - Ảnh 1.

Previous post CEO Tập đoàn Trung Thuỷ lập startup game crypto, vừa huy động về gần 7 triệu USD
Next post Cơ hội tốt hơn cho nhà đầu tư tại TP Phú Quốc khi cầu nhiều hơn cung