Với tư cách là chủ nhân mới của Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden được quyền tiếp cận nội dung các cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin.

“Họ không cần sự chấp thuận của chúng ta để xem xét những cuộc gọi đã được ghi lại. Ông Biden nắm giữ mọi tài liệu điện đàm” – một cựu quan chức trong chính quyền cựu Tổng thống Trump nói, ám chỉ đội ngũ an ninh quốc gia mới của Tổng thống Biden.

Chính quyền Tổng thống Biden hiện chưa bình luận về việc liệu họ đã xem xét nội dung của các cuộc điện đàm hay chưa.

“Một trong những ưu tiên an ninh quốc gia là tìm hiểu xem ông Trump đã nói gì với ông Putin. Một vài điều, chẳng hạn như tại các cuộc gặp không có phiên dịch viên Mỹ, có thể không bao giờ được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu nhóm an ninh quốc gia mới không tìm cách tiếp cận các cuộc điện đàm” – một cựu quan chức trong chính quyền cựu Tổng thống Trump nói.

 Tổng thống Biden sẽ “khui bí mật” giữa ông Trump và ông Putin?  - Ảnh 1.

Previous post NCB hướng đến một ngân hàng bán lẻ hiệu quả
Next post 3 mảnh ghép trong bức tranh ngôi làng nhiệt đới Sun Tropical Village