Ngày 07/01/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 7,1 triệu chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF KIM Growth VN30 (Mã chứng khoán: FUEKIV30) vào giao dịch.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá là 71 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là NAV trên một chứng chỉ quỹ là 10.124,36 đồng, biên độ giao động giá +/-20%.

Như vậy, ETF KIM GROWTH VN30 là chứng chỉ Quỹ ETF thứ 4 mô phỏng bộ chỉ số VN30 trên thị trường sau Quỹ ETF VFMVN30, Quỹ ETF SSIAMVN30 và Quỹ ETF MAFM VN30.

Quỹ ETF KIM Growth VN30 là quỹ do Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam quản lý. Các thành viên lập quỹ gồm Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (MAS), CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), CTCP Chứng khoán SSI (SSI), CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC). Ngân hàng giám sát là Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, đại lý chuyển nhượng là Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD). KIM VN30 ETF là quỹ hoán đổi danh mục, không bị giới hạn về thời gian hoạt động.

Mục tiêu của quỹ là mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu VN30 (Chỉ số VN30 gồm 30 mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản hàng đầu niêm yết trên HOSE).

Previous post Bức tranh đắt bậc nhất lịch sử hội họa và vụ kiện tỉ đô tiết lộ mặt trái đen tối cùng cực của thế giới nghệ thuật
Next post Con trai ông Nguyễn Quang Trung được bầu làm Tổng Giám đốc Nhà Đà Nẵng (NDN)