Cùng dự phiên toàn thể có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (tham dự từ đầu cầu Văn phòng Chính phủ), lãnh đạo các uỷ ban của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước… 

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần có sự đánh giá toàn diện, sâu sắc tác động đối với các ngành kinh tế, nhất là ngành du lịch; đánh giá thực trạng và xu thế phát triển du lịch; nghiên cứu sâu các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị và trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, làm cơ sở đề xuất, kiến nghị các giải pháp phục hồi, phát triển du lịch trong thời gian tới. 

Trong đó tiếp tục làm rõ hơn mối quan hệ của Chương trình phục hồi kinh tế – xã hội chung của cả nước với các chương trình, kế hoạch, định hướng phục hồi, phát triển du lịch; kiến nghị những giải pháp, chính sách, nhất là các chính sách về bảo đảm phòng chống dịch để mở cửa an toàn; chính sách tài khóa, tiền tệ để phục hồi, phát triển du lịch; các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới.

Các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam cần tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của Du lịch Việt Nam; khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển các sản phẩm, thương hiệu du lịch độc đáo, đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử Việt Nam, đạt đẳng cấp thế giới. Đặc biệt, chú ý gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên với phát triển du lịch bền vững; tìm ra các giải pháp thúc đẩy tính lan tỏa, liên kết vùng, phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế để phát triển du lịch gắn với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường…

“Phá băng” du lịch trong điều kiện “bình thường mới” - Ảnh 1.

Previous post Bên trong ngôi nhà Beverly Hills 10,4 triệu USD của cặp đôi Aston Kutcher và Mila Kunis
Next post Bộ trưởng Bộ Y tế: Loạn giá xét nghiệm do các đơn vị ‘mải mê chống dịch’