Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank – LPB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. 

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt gần 14.300 tỷ đồng.  Huy động vốn Thị trường 1 vượt 221.500 tỷ đồng. 

Lợi nhuận trước thuế bán niên của LienVietPostBank đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, so với chỉ tiêu lợi nhuận 3.200 tỷ đồng của cả năm, ngân hàng đã hoàn thành gần 2/3 kế hoạch dù mới đi được nửa chặng đường. 

Thu thuần dịch vụ, cho vay và kinh doanh ngoại hối là 3 nhân tố chính góp phần mang lại mức tăng trưởng tốt về lợi nhuận của ngân hàng. Trong thời gian qua, cơ cấu thu nhập của ngân hàng chuyển biến theo hướng đa dạng hóa nguồn thu, tăng tỷ trọng thu ngoài lãi, giảm thiểu sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. Nhờ đó, thu thuần dịch vụ tăng 86% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, thu phí hoa hồng bảo hiểm tăng gần 90%.

Previous post 4 thực phẩm bình dân này chính là “máy lọc phổi”: Giúp giải độc và ngừa ung thư, càng siêng ăn càng kéo dài tuổi thọ
Next post Các ngân hàng trung ương hàng đầu thận trọng về tác động của vaccine COVID-19 với nền kinh tế