CTCP Đại học Tân Tạo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ITA của CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo. Theo đó hết thời gian đăng ký Đại học Tân Tạo chỉ mua thêm được gần 11,54 triệu cổ phiếu ITA trong tổng số 20 triệu cổ phiếu đăng ký mua trước đó. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 11/11 đến 3/12/2021.

Nguyên nhân không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký là do điều kiện thị trường không phù hợp. Sau giao dịch Đại học Tân Tạo nâng tổng lượng sở hữu cổ phiếu ITA lên trên 125,85 triệu đơn vị (tỷ lệ 13,41%).

Trước đó, từ cuối tháng 9 đến cuối tháng 10/2021, Đại học Tân Tạo cũng đã hai lần 2 lần liên tiếp mua tổng cộng hơn 19,7 triệu cổ phiếu ITA. Như vậy, chỉ trong 1 tháng giao dịch, cổ đông lớn này đã gom thêm gần 30 triệu cổ phiếu ITA với cùng mục đích là tăng tỷ lệ sở hữu.

Trên thị trường cổ phiếu ITA đã tăng mạnh từ đầu tháng 11 đến nay, mở cửa phiên giao dịch đầu tháng ở vùng giá 8.500 đồng/cổ phiếu, và hiện tại đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/12/2021 ở mức 13.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ tăng gần 53% trong vòng hơn 1 tháng. Thậm chí trước đó đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/12/2021 còn ở mức cao hơn, 13.350 đồng/cổ phiếu.

ITA tăng gấp rưỡi từ đầu tháng 11, Đại học Tân Tạo chỉ mua thêm được 11,5 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Previous post Ròng rã 14 năm làm cổ đông, khoản đầu tư của SMBC và VinaCapital vào Eximbank thua xa gửi tiết kiệm?
Next post J&T Express gia nhập thị trường Mỹ Latinh và ra mắt tại Mexico