Ngày 6/10, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (Vietnam Rubber Group – mã chứng khoán GVR) đã công bố quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa.

GVR chính thức chuyển sang công ty cổ phần kể từ ngày 1/6/2018. Đến ngày 14/6/2021, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ban hành quyết định số 243 về việc phê duyệt quyết toán tài chính, tiền thu từ cổ phần hoá, chi phí cổ phần hoá, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Cụ thể, giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển GVR sang Công ty cổ phần là hơn 41.106 tỷ đồng. Vốn điều lệ của GVR là 40.000 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm 96,77% vốn điều lệ, tương đương giá trị tính theo mệnh giá đạt hơn 38.708 tỷ đồng 

Số tiền phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là hơn 1.310 tỷ đồng. Số tiền này không bao gồm 75 tỷ đồng giữ lại của kinh phí rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, GVR đã nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là hơn 1.445 tỷ đồng. Như vậy, số tiền quỹ hoàn trả lại cho Tập đoàn là hơn 132 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí cổ phần hóa được chi xấp xỉ 19 tỷ đồng; kinh phí chi chế độ cho người lao động dôi dư là hơn 33,3 tỷ đồng.

GVR tiến hành IPO từ giữa năm 2018, theo đó 3 năm gần đây nhất 2018-2020, Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra. Riêng trong nửa đầu năm 2021, GVR đạt doanh thu 10.537 tỷ đồng, tăng 77%. Lợi nhuận sau thuế 2.376 tỷ đồng, tăng 182%. Kết quả này thực hiện 39% kế hoạch doanh thu và 52% kế hoạch lợi nhuận.

Hoàn tất quyết toán cổ phần hóa, Vietnam Rubber Group (GVR) được hoàn trả 132 tỷ đồng - Ảnh 1.

Previous post Hé lộ danh tính chàng trai 18 tuổi sẽ cùng Jeff Bezos bay vào vũ trụ
Next post Đại dịch đã gây ra những tác động đặc biệt nào lên nền kinh tế?