Theo đó, huyện Long Thành phải tính toán lại khu vực gần 200 ha giáp sân bay phát triển thương mại dịch vụ để thu hút hành khách khi đến sân bay Long Thành đợi chuyến bay trong 2-3 giờ có thể mua sắm, vui chơi giải trí, nhằm đem lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế của địa phương.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã cùng làm việc với Hội đồng thẩm định quy hoạch đất cấp huyện để đánh giá quy hoạch sử dụng đất huyện Long Thành đến năm 2030. Huyện Long Thành có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 43 ngàn ha.

Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, nhiều loại đất của huyện thực hiện chưa đạt so với chỉ tiêu được duyệt. Trong đó, đất nông nghiệp quy hoạch duyệt đến năm 2020 là hơn 24,3 ngàn ha, cao hơn quy hoạch hơn 9,6 ngàn ha nên đất phi nông nghiệp thấp hơn quy hoạch được duyệt gần 9,7 ngàn ha.

Nguyên nhân khiến việc chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp chậm là do các dự án không được triển khai theo đúng quy hoạch. Trong kỳ, huyện Long Thành quy hoạch 664 dự án nhưng thực hiện được gần 63%.

Dự tính, quy hoạch sử dụng đất của huyện Long Thành đến năm 2030 chỉ còn gần 18,4 ngàn ha, giảm gần 15,6 ngàn ha để chuyển sang đất phi nông nghiệp phát triển thêm khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, đường giao thông, đất ở . Trong đó, đất khu công nghiệp tăng gần 4,6 n ngàn ha, đất làm đường giao thông gần 5,8 ngàn ha, đất ở nông thôn tăng gần 3,2 ngàn ha…

Previous post VCI tăng mạnh, người nhà CEO Chứng khoán Bản Việt đưa toàn bộ gần 1,5 triệu cổ phiếu ra bán
Next post OCB chuẩn bị bán 11% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài