Citigroup nhận thấy nhu cầu từ khu vực nhà nước tăng lên khoảng 450 tấn sau khi giảm còn 375 tấn trong năm nay, mức thấp nhất trong một thập kỷ. Còn HSBC Securities dự báo mức tăng trưởng nhu cầu thấp hơn một chút, lên 400 tấn từ ước tính 390 tấn trong năm 2020, có thể là mức thấp thứ hai trong 10 năm.

Các ngân hàng trung ương được dự báo tăng mua vàng trở lại trong năm 2021 - Ảnh 1.

Previous post Ngân hàng san sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp vượt qua mùa COVID-19
Next post Tỷ lệ an toàn vốn Agribank nằm sâu dưới chuẩn